Biserica Adventista Romana - Roma

Carti online

De ce a spus Dumnezeu Adu-ti aminte?

CAPITOLUL 1 Ce ar fi putut face? Numeroase sondaje si chestionare au confirmat ca cea mai populara forma a scepticismului modern este negarea istoriei creatiunii. Saptezecisi doua procente din pastorii intervievati au exprimat grade variate de îndoiala privind faptul ca Dumnezeu a adus lumea la existenta doar vorbind, asa cum ne spune raportul biblic. Aceasta…

Chiar există focul veşnic şi iadul?

Unul din subiectele cele mai confuze din punct de vedere teologic din Biblie este acela al iadului. Clerul a cam orbecăit cât priveşte acest subiect, iar laicii i-au distrus sensul până ce cuvântul a ajuns cel mai bine cunoscut drept ceva vulgar, obişnuit şi de prisos. Pretutindeni, oamenii îşi pun aceleaşi întrebări: Ce este iadul…

Chiar e nevoie de botez?

Introducere 1 Să presupunem că ai avea ocazia să-i întrebi pe cei ce locuiesc în sutele de case cel mai aproape de tine cu privire la subiectul botezului creştin. Ce răspuns crezi că ai primi la această întrebare: “Cum ar trebui să se boteze cineva ca să respecte îndrumările date de Biblie pentru a fi…

Cei trei pasi spre cer

Întâi Diagnosticul Dacă ar putea exista vreo autostradă până la lună, ar fi nevoie de 20 de luni de şofat continuu pe o distanţă de 640 de kilometri pe zi ca să ajungi la lună. Dacă ar putea exista o cale ferată care să se întindă până la soare, i-ar trebui unui tren 116 ani…

Ce este oare mai usor sa fii salvat sau sa fii pierdut

Introducere S-ar părea că o transliterare a cuvântului DINAMITĂ este cuvântul grecesc DUNAMIS, care înseamnă putere. Cuvântul nu le este necunoscut celor care studiază Scripturile. Este unul din adjectivele frumoase şi vii folosite în Scriptură pentru a descrie evanghelia Domnului Isus Hristos. Pavel scria: “Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea…

Bogatul şi Lazăr

Multe discuţii au avut loc în jurul problemei dacă cuvintele Domnului Isus din Luca 16:19-31 trebuie înţelese literal sau sunt doar o pildă. Unii credincioşi sunt de părere că în această întâmplare, Isus le oferea ascultătorilor un crâmpei despre cum arată viaţa de după moarte. Alţii, citând numeroase pasaje din Scripturi care par să contrazică…

Bogatiile harului

C A P I T O L U L   1 O, bogăţiile harului Său! Recent, am citit despre un director executiv în ale cărui atribuţii intra şi să ia tot timpul interviuri celor care căutau un serviciu la firma lui. Acest om a cerut să aibă o cameră lungă, iar biroul său să stea…

Bijuteriile, cand depasim limitele

Introducere M-au intrigat întotdeauna oximoronii inteligenţi. Un oximoron este o declaraţie sau o alăturare a două cuvinte care se contrazic, cum ar fi “strălucitor de negru” sau “super urât.” Câteva exemple personale, favorite  similare ar fi “inteligenţa militară,” “dezordinea civilă” şi “rap music” (“rap” înseamnă lovitură uşoară – N.Trad.) — lovitura uşoară pe care am…