Biserica Adventista Romana - Roma

Teme Biblice

Zece Zile de Rugăciune

Zece zile de rugaciune Dumnezeu a turnat puterea Duhului Său la ziua Cincizecimii, după ce biserica Sa a petrecut un timp împreună, cerând binecuvântarea făgăduită. El este gata să facă acest lucru din nou astăzi! În toată lumea bisericile experimentează reînnoirea Duhului Sfânt, urmând exemplul ucenicilor și participând la Zece Zile de Rugăciune. Inițiativa celor (numită…

Read more

Porunca a V a

Read more

Porunca a III a

Read more

Porunca a II a

Read more

Seminar despre cele 10 Porunci

Exod, Capitolul 20 20:1 Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, şi a zis: 20:2 Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. 20:3 Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. 20:4 Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau…

Read more

“CRUX”

Pe când primele licăriri ale dimineții se ridicau peste oceanul de întuneric şi ceaţă ce ne-a înveşmântat tot drumul de la capitala Windhoek până în îndepărtatul trib Mafwe din regiunea Katima Mulilo din Caprivi, după ce am parcurs mai bine de 1500 Km prin deşertul Kalahari eram deja pe malurile fluviului Zambezi. În timp ce…

Read more

“Încredere în Dumnezeu”

„Cu deplină încredere în Dumnezeu, Isus a luat cele câteva pâini; şi cu toate că ele ar fi fost prea puţine chiar pentru mica grupă a ucenicilor Săi, El nu i-a chemat să mănânce, ci a început să le împartă, spunându-le să-i servească pe oameni. Noi suntem în stare să dăm altora numai ceea ce primim de…

Read more

“Uspénie”

Data de 15 august marchează pentru mulți oameni una dintre cele mai mari sărbători atât în biserica Catolică cât și cea  Ortodoxă. Sărbătoarea este cunoscută popular ca sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, Sântămăria sau Uspenia. Cu această ocazie se celebrează ziua în care Maria, mama Domnului Hristos a adormit în speranța învierii. Chiar dacă Peste 2,2…

Read more

Răspunsul LUI

“Cine este Isus Hristos ? Dumnezeu Fiul cel vesnic S-a intrupat in Isus Hristos. Prin El au fost create toate lucrurile, prin El se descopera caracterul lui Dumnezeu, se aduce la indeplinire mantuirea neamului omenesc si lumea este judecata. De-a pururi Dumnezeu adevarat, El a devenit, de asemenea, om adevarat, Isus Hristos. El a fost…

Read more

Sabatul la Sinai

Evenimentele ce au urmat plecării israeliţilor din Egipt arată că, în mare măsură ei pierduseră din vedere Sabatul. Condiţiile severe ale sclaviei se pare că au făcut ca păzirea Sabatului să fie foarte dificilă.