Biserica Adventista Romana - Roma

Declarația oficiale ale Bisericii Adventiste cu privire la Biblie

Sfânta Scriptură se află la baza înțelegerii scopului, mesajului și misiunii pe care le au adventiștii de ziua a șaptea. Noi considerăm Biblia ca fiind mesajul lui Dumnezeu transmis prin unelte umane. Chiar dacă Scriptura se descoperă printr-o structură umană în limbaj, fundal și cadru istoric, conținutul ei constă din mesajul divin adresat omenirii în întregime, dar în special celor care se închină lui Dumnezeu.

biblia

Deși limbajul omenesc este caracterizat de diversitate, totuși adevărul unificator fixează totul laolaltă, formând Cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura oferă raportul autentic și demn de încredere despre Dumnezeul Creator și activitatea Sa de aducere la existență a lumii și a locuitorilor ei. Ne oferă cunoștință cu privire la origini, aduce semnificație vieții și ne descoperă destinul final al omenirii. Dincolo de toate acestea, Scriptura mărturisește despre Isus Hristos, Acela care este revelația finală, Dumnezeu printre noi. Atât Vechiul cât și Noul Testament mărturisesc despre El. Din aceste motive, Sfânta Scriptură stă ca revelație infailibilă a voinței lui Dumnezeu, ca normă pentru valorile și viața creștină, ca măsură pentru toate experiențele umane și ca unic ghid demn de încredere pentru mântuirea prin Isus Hristos.

Această declarație a fost aprobată și votată de către Comitetul Executiv al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și autorizată de Biroul președintelui Robert S. Folkenberg la sesiunea Conferinței Generale, desfășurate la Utrecht, Olanda, 29 iunie-8 iulie 1995.