Biserica Adventista Romana - Roma

DUHUL SFANT SAU PANTEISM

DUHUL SFANT  SAU  PANTEISM

IN CARTEA TEMPLU VIU – J.H. Kellogg

Diferite articole in internet afirma ca doctrina Trinitatii isi gaseste originea in lucrarea lui  Kellogg Templu Viu  care ar fi  ajuns la concluzia ca Duhul Sfant este o persona sperata de Tatal si Fiul . Aceasta afirmatie este insotita de o serie de citate scoase din corespondenta pe care doctor Kellogg ce a avut-o cu diferiti lideri ai comunitatii adventiste. In articolul care urmeaza va propun o analia a cartii Templu viu (pe care am citit-o cu atentie) precum si articolele Ellenei White pe aceasta tema.

Este importat sa facem o precizare:

Dupa cum este stiut parte din pionerii bisericii adventiste au avut o viziune unitariana cu privire la divinitatea. Lucrul acesta nu este de mirare in contextul in care unii dintre ei proveneau din miscare Cristian Conection (in esenta unitariana) si in conditiile in care pentru o buna periaoda au avut principii si stil de viata total strain de ceea ce este astazi biserica adventista; respectarea duminii, folosirea alimentelor interzise in Lev 11, tutunul si altele sunt doar cateva exemple. Adventistii au descoperit lumina adevarului biblic in mod treptat. De asemnea unii din pioneri, precum J. White au schimbat ulterior opiniile lor. Dar acest lucru este de putina importanta intrucat singura autoritate in biserica adventista este Biblia. Sunt considerate inspirate si scrierile lui Ellen White. In rest orice alta discutie si orice alt referiment personal ( chiar si la pioneri) lipssete de autoritate proefetia. Sunt simple opinii fara valoare.

Intorcandu-ne la Carte Templu Viu, pentru inceput sa vedem ce spune Ellen White cu privire la aceasta carte. Va redau integral pasajul din Marturii Speciale , Series B 07, paginile 46-51:

Ce spune Ellen White despre Kellogg si cartea Templu Viu.

“Dumnezeu a dorit ca la Conferința Generală din 1901 să te fii influențat (Kellogg) pentru a face o schimbare hotărâtă în țelurile vieții tale. Mărturiile aduse înaintea unui mare număr de oameni au la fel de mult impact asupra vieții tale ca și pentru oricine altcineva unit cu lucrarea și cauza lui Dumnezeu. Au fost lucruri pe care ar fi trebuit să le înalți în acea ocazie. Aceste lucruri mi-au fost prezentate în lumina prin care cerul le vede. Dar tu nu ți-ai schimbat simțămintele. Nu ți-ai umilit inima, nu ai mărturisit și nu te-ai convertit. Nu ai făcut nicio schimbare radicală în acțiunile tale. Am lucrat din greu pentru a aduce o schimbare onestă în ceea ce privește lucrul cu care ești conectat, iar în ceea ce te privește, am crezut că acțiunile tale viitoare vor susține impresia pe care m-am străduit să o fac. Am crezut pe deplin că, dacă ești un om cinstit, vei vedea necesitatea de a urma un curs al acțiunilor tale total diferit, că vei accepta lumina venită la tine prin mesajele prezentate, și vei lucra pentru a te schimba.

Dar în loc să iei poziția corectă, atunci când ceva nu se armonizează cu vederile tale, spui: „Cineva trebuie să-i fi spus.” (n.tr. despre sora White) Așa a fost când ceva s-a pus de-a curmezișul pe calea ta.

Dar am sperat mereu că te vei schimba, până când am fost informată că acele cuvinte menite să te încurajeze să faci o schimbare, exercitau o influență exact opusă asupra ta. Această stare a lucrurilor a permis deschiderea ușii înaintea vrăjmașului. Gânduri vechi, care n-au fost niciodată îndepărtate, au reînviat, iar rezultatul se vede în ideile prezentate în cartea „Templul Viu”.

Singura cale prin care să pot sta într-o lumină corectă înaintea oamenilor, a fost să le aduc la cunoștință că Domnul ți-a trimis tot timpul mesaje, de la prima ta legătură cu Sanatoriul, că erorile tale au fost mustrate de Dumnezeu, că ai fost avertizat că acțiunile tale de a-i discredita pe lucrătorii Evangheliei sunt împotriva lui Isus Hristos care le-a încredințat această lucrare. Adevărata ta poziție a fost dezvăluită, dar în trecut Asociația Medicală Misionară a cunoscut prea puțin acest lucru.

Am fost instruită că lumina vine acum în linii clare la cei asociați cu tine, pentru a nu fi duși în rătăcire. Mi-a fost prezentat că atunci când făceai lucruri despre care asociații tăi știau că nu sunt drepte, ei nu au acționat în calitate de păstori credincioși, să-ți spună că greșești, pentru că nu ai fi recunoscut că acțiunile tale sunt greșite, și nu ai fi primit nimic care nu s-ar fi armonizat cu ideile tale.

Când mesajele au ajuns în mâinile tale pentru a te corecta, nu ai reușit să le oferi asociaților tăi instrucțunile primite. Tu nu ai fost lăsat în întuneric, dar asociații tăi au fost, neștiind că nu ești pe calea cea bună. Greșelile tale au fost aprobate, dar niciunul nu a acționat cu înțelepciune.

Sunt instruită să aduc înaintea poporului nostru avertismentele date cu privire la lucrarea medicală misionară, că această lucrare nu trebuie să fie separată, ci mereu trebuie să fie brațul ajutător al Evangheliei. Vrăjmașul a influențat oamenii să conceapă documente speciale care să fie semnate. Aceasta a fost o cursă pentru cei care au semnat, pentru instituțiile legate de Battle Creek, pentru Sanatoriu și pentru tine însuți. Ai acționat în calitate de autoritate și conducător, având supravegherea acestor instituții. Nu a fost nevoie ca aceste avertismente să fie trimise de mai multe ori, dar au trebuit să fie repetate. Lumina dată, dar nebăgată în seamă, a trebuit să fie repetată, cu mai multă putere pentru a se arăta că aceste metode și aceste planuri nu au fost după porunca Domnului.

Ai avut funcția ta în lucrarea medicală misionară, dar ai îmbrățișat responsabilități pe care Dumnezeu nu ți le-a oferit, iar oameni cu experiență au fost încurajați să lase întreaga responsabilitate asupra ta, în loc să o lase asupra marelui Misionar Medical, pe care toți medicii trebuie să-L facă tăria lor.

Spiritul de critică și lipsa credinței au crescut în lucrarea Evangheliei, iar acest lucru a continuat până în prezent. Acum, publicarea cărții „Templul Viu” a produs o criză. Dacă au fost primite ideile din cartea aceasta, ele vor duce la distrugerea credinței care face din Adventiștii de ziua a Șaptea un popor ales.

Nu am îndrăznit să rețin lumina care mi-a fost dată. Domnul m-a numit mesagerul Său, iar eu trebuie să vorbesc cuvintele pe care Mi le spune. Mărturiile care au fost date de Dumnezeu pentru aproape jumătate de secol cu privire la lucrarea pastorală și administrarea sanatoriilor noastre, trebuie aduse înaintea oamenilor, ca frații și surorile noastre în credință să înțeleagă lumina pe care Dumnezeu a oferit-o cu privire la diferitele ramuri ale lucrării ce trebuie făcute în acest moment.

Idei panteiste cu privire la Dumnezeu în natură sunt elaborate de Lucifer, îngerul căzut. Partea ciudată a problemei este că aceste idei au fost acceptate de atât de mulți, ca adevăr frumos. Dar ceea ce ei cred că este lumină, îi va duce în întuneric dens. Este o trăsătură distinctă a experienței de Adventist de ziua Șaptea, aceea de a-I da slavă lui Dumnezeu. Când dăm slavă oamenilor, atunci când avem încredere nelimitată în oameni, vorbind despre perfecțiunea pe care presupunem că ei o posedă, nu știm cui ne închinăm. Dumnezeu să fie înălțat. Fie ca persoanele slabe și greșite să se umilească înaintea Lui.

Va veni timpul când va trebui să vorbesc mult mai clar și să-i avertizez pe frații noștri în tonuri mult mai simple, să nu se lase amăgiți de teoriile false din „Templul Viu.” Mi s-a arătat natura opiniilor seducătoare care le conține, iar lucrurile care au fost amintite iar și iar, nu mai este nevoie să le repet. Se spune că aceste prezentări sunt în armonie cu opiniile prezentate în lucrările sorei White. Cei care fac aceste declarații aduc o mare nedreptate cărților mele. Să țineți minte că declarațiile din cărțile mele pot fi scoase din contextul lor, și puse în așa fel încât să pară că ideile din „Templul Viu” sunt susținute de sora White.

Un sentiment de datorie față de Dumnezeu mă face să vorbesc. Timpul pentru acțiune a sosit. Am avut multe de spus despre slava lui Dumnezeu așa cum se vede în lucrurile create de El, dar nu am lăsat impresia că Dumnezeul nostru Atotputernic, care domnește în ceruri și umple toate cerurile, se găsește în flori, frunze și copaci. Ceea ce am spus despre lucrările lui Dumnezeu în natură, a fost menit să conducă mintea de la natură la Dumnezeul naturii, pentru a arăta că toată gloria ar trebui acordată Celui ce stăpânește în ceruri, controlând toate lucrurile din cer și pe pământ. Oamenii trebuie să-și îndeplinească datoria față de Dumnezeu. Ei trebuie să aibă respect și cunoaștere față de un Dumnezeu personal. Ei trebuie să laude și să slăvească numele Său, ca Cel care a pus multe lucruri frumoase pe acest pământ corupt de păcat, astfel încât de la copil până la bărbați și femei, fiecare să poate vedea că Dumnezeu își iubește familia de aici de jos. El ne iubește atât de mult, încât ne-a oferit o dovadă concretă a iubirii Sale, prin trimiterea singurului Său Fiu să poarte păcatul lumii, „pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” Dumnezeu dorește ca noi să ne gândim la profunzimea dragostei Sale, fără asemănare, și să ne amintim că suntem proprietatea Sa. „Voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” Noi trebuie să acționăm ca în fața universului ceresc, îndeplinindu-ne conștiincios obligațiile față de Creatorul nostru.

Lumea va fi înșelată de reprezentările lui Satana. Unde este siguranța noastră? Cum ne ferim de înșelările încântătoare ale lui Satana? Citind Cuvântul Său cu dorința de a-L cunoaște în lumina revelației cu privire la Sine, meditând la învățăturile Sale. Noi trebuie să ascultă de poruncile Sale, temându-ne să ne aventurăm afară din calea revelației divine, complăcându-ne în raționamente greșite.

Noi trebuie să realizăm că dacă facem lucrările lui Hristos, nu ne vom uni cu lumea. Duhul Sfânt ne va da un mesaj clar și distinct pentru lume. Dacă vom intra în strânsă legătură cu Hristos, vom putea duce mai departe lucrarea adevărului prezent pentru acest timp. Noi trebuie să cooperăm ce cele trei mari puteri din ceruri, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, iar aceste puteri vor lucra în noi, făcându-ne împreună lucrători cu Dumnezeu. Dar când un om merge mai departe în mulțumire de sine, atunci vrăjmașul vine la el și îl inspiră, iar el nu știe de ce spirit este condus. Domnul a văzut acest lucru, și m-a instruit că la Conferința Generală de la Oackland, nu ar trebui să am nici o conversație cu tine. Ellen White, Special Testimonies, Series B 07, paginile 46-51.

Privind Scrisoare lui Ellen White vedem ca in dicutie nu este vorba de Trinitate, sau de existenta Duhul Sfant, dimpotriva in ultima parte a pasajului ea confirma existenta Duhului Sfant impreuna cu Tatal si cu Fiul. Din nefericire cei care sunt impotriva nu citesc si acest pasaj. Problema pe care ea o infrunta si impotriva carea ea a fost avertizata de Dumnezeu este panteismul care este  tema cartii Templu Viu.

Am avut ocazia sa citesc cu atentie aceasta carte si sa analizez continutul. Pot sa afirm cu certitudine ca tema intregii carti este problema panteismlui. Duhul sfant este citata in toata cartea  (am verificat personal acest lucru) doar de 3 ori citand textele (de 3 ori) din 1 Cor 6, 19“Voi sinteti templul Duhului Sfant.” Nu exista nici un fel de discutie despre trinitate sau despre personalitatea Duhului sfant. Dimpotriva impresia mea este ca el considera ca Duhul Sfant este prezenta lui Dumnezeu imanenta in lucruile create.  A afiram ca Kellogg a scris cartea sa demonstreze doctrina trinitatii este absurd si nu corespunde realitatii.

Ulterior in doua scrisori ( le redau mai jos) incearca sa isi justifice pozitia afirmand ca nu Tatal este prezent in lucrurile create ci  Duhul Sfant. Aceasta viziunea panteista a Duhului – ca prezenta a Tatalui, este straina de Biblie.   Va redau mai jos o serie de paragrafe din cartea Templu Viu care arata care este tema principala a cartii:

Citate din Templu viu care atesta panteismul lui Kellog.

Cineva poate spune  “Dumnezeu poate fi prezent prin Duhul Său, prin influienta puterii lui dar cu siguranță Dumnezeu însuși nu poate fi prezent in orice lucru . În acest caz noi răspundem: Cum se poate separa energia  de la sursa de energie? În cazul în care Duhul lui Dumnezeu lucreaza  ca manifestarea a puterii lui Dumnezeu, Dumnezeu (Tatal) însuși este cu adevărat prezent. Cineva care ne contrazice a spus, “Dumnezeu a făcut copac, este  la fel ca și un cizmar care face o cisma, dar cizmarul nu este în cisma,  la fel si  Dumnezeu a făcut copac, dar el nu esteîn copac. Raspundem: “Cel care obiecteaza a trecut cu vederea faptul că actiunea de creaarea a copacului este un proces viu care nu este nicodata completata cat timp traieste copacul. Copacul în sine nu creează o putere creatoare este în mod constant in el care il duce mai departe (pagina 28).

Are copacul forta de a crea o ghinda? Poate un copac face copaci? Dacă este așa, atunci fiecare plantă, fiecare arbust, fiecare insectă este un creator, – și omul este un creator.”El este cel ce ne-a făcut și nu noi înșine.” Ps. 100: 3.Să presupunem că acum avem o cisma în fața noastră, – nu un obișnuita, ci una vie, și așa cum ne uităm la ea, ne vedem  cu se construieste dingura, trage la cusături, împingând la degetele de la picioare, lasandu-i pe la tocuri, și sare la partea de sus,  si asta face cu sute, mii de bocanci, un roi de cizme continu – nu ar trebui să fim obligați, să spună: “Există un cizmar în cisma”? Deci, există o prezintă în copac o putere care creează și menține-l, un copac-maker în copac, o floare-maker în floare, – un arhitect divin care înțelege orice lege de proporții, un
Artist infinit care posedă o putere nelimitată de exprimare în formă și culoare; există, în toată lumea o Fiinta divina o Prezența invizibilă, de care trebuie sa fii orb sa nu o vezi  . ” (pagina 29)

Citatele care urmeaza sunt  extrem de pericuoase intruct amesteca Pesonalitatea lui Dumnezeu cu ideea unei prezente Fizice invizibele, Energia universala, Putere

Dar “, spune unul,” acest gând distruge personalitatea lui Dumnezeu. Nu crezi într-un Dumnezeu personal, bine definit? ” Cu siguranță. Un infinit, fiinta divină, ființă personală este esențială religie. Închinare cere cineva să iubească, să se supună, să aiba încredere. Credința într-un Dumnezeu personal este însăși esența crestinismului. Concepția ca Dumnezeu este  Energia universala, Putere infinită, o prezență omniprezentă, este prea vasta pentru ca mintea umană să înțeleagă. Din acest motiv, că Hristos a venit la noi în imagine a personalității lui Dumnezeu. (pagina 30)

Faptul că Dumnezeu este atât de mare încât nu ne putem forma o clară
imagine mentală a aspectului său fizic nu trebuie să diminueze
în mintea noastră realitatea personalității Lui (pagina 31).

Atomii gandesc? Joseph Cook, celebrul Boston predicator, odată ce a pus întrebarea: ” Pot atomii sa creda?” Desigur, trebuie să răspundem negativ, dar ar trebui, de asemenea, trebuie să dea un răspuns negativ praful nu se poate simți, nici gândi, nici să crească, și nici nu acționează în nici un alt mod; ea poate doar să fie acționat. Praful modelat în forma unui om, este încă doar praf. Pigmenții țesute într-un portret sunt încă nimic mai mult decât culorile moarte, inerte. Planul imaginii, farmecul său, iar frumusețea ei se datorează în întregime calificare subtile artistului țesute cu culorile. Este gândul artistul, imaginea în sufletul său, pe care le-a făcut să străluceasca din panza, care ne impresionează așa cum privim, dar niciodată nu ne gândim ca  pigmenților sunt adevarata imaginea. Vopseaua și pânza sunt pur și simplu vehicule de exprimare. Dar imaginea este doar o copie slaba despre viață – este doar umbra sau fantoma. Artistul divin merge un pas mai departe decât cel mai înalt punct pe care orice artist uman poate atinge vreodată. Dumnezeu care a  modelat forma divina, colorată și lustruită și înfrumusețata cu frumusețea de neegalat, apoi l-a insufletit intrand  el însuși în ea să fie viața sa, puterea, înțelepciunea ei. (pagina 39)

Artistul divin a făcut nu numai pe om în propria lui asemănare, așa că el ar putea reflecta în forma sa și înfățișarea  exterioară divină “simetrie și frumusețea gândirii de Maestru Artist, dar după ce l-au făcut, sau în actul de formareEl, Dumnezeu a intrat de fapt în produsul său creativ, astfel încât acesta să nu reflecte numai în exterior divin concepție, dar că s-ar putea gândi în mod divin, și să acționeze în mod divin, si constituie, astfel, omenește capodopera de calificare creatoare […] Ceea ce noi numim “Natura” este pur și simplu imaginea activității divine pe care noi o vedem  răspândita in tot universul. Dumnezeu nu se află în spatele natura și nici deasupra naturii; el este în natură (pagina 40)


Dumnezeu nu numai că formează un om din praful, dar continuă să-i formeze, atâta timp cât el trăiește; și în momentul în care procesul de creație încetează,  întregul edificiu se prăbușește înapoi la praf. Acest gând, trebuie sa fie mereu prezent si sa ne duca la o speciala ingrijire de nevoile templului, pentru acaută să armonizeze voința noastră cu cel al ocupantului divin, să coopereze cu Dumnezeu în așa fel încât să putem fi adevărat martori ai îndemânare și înțelepciunii lui, binefacerii și puterii lui.”Voi sunteți martorii Mei, zice Domnul.” Is. 43: 10. (pagina 41)

 Dumnezeu este atât de aproape încât este de fapt în interiorul nostru, o adevărată, vie, putere mereu prezent, dar invizibil punct de vedere fizic (pagina 53)

Fiecare produs vegetal este un astfel de depozit. Fiecare fructe, fiecare sămânță, este un pachet mic de concentrat energie, lumină stocată până când este necesar pentru utilizarea în creșterea și dezvoltarea unei plante, sau pentru serviciul trupurilor noastre templu, Lumină Energia Divină. ” Este un fapt semnificativ că la începutul lucrurilor, una dintre primele acte a fost trimiterea mai departe de lumină: “Și Dumnezeu a spus: Să fie lumină și a fost lumină “lumină este vehicul de energie pentru toate lucrurile vii; acesta este mijlocul prin pe care Dumnezeu intră în natură.( pagina 66)

Cititorul nu trebuie să creada că afirmațiile de mai sus au fost făcute cu  se intenția  a fi luate in consideratie in mod figurativ. Este scopul acestui autor să-și exprime gândurile sale în cel mai clar și cel mai literal limbaj, si aceasta este dorinta sa. (pagina 66)

Cartea continua sa analizeze alimentele si in oricare masura sa lege  energia vitala de energia lui Dumnezeu si prezenta Sa fizica in tot ce exista. […] Prin alimente El are are un scop mai înalt, -iluminează și energizant, vitalizarea si innoirea in substanța vie a corpului, în care și prin are, viața și energia lui Dumnezeu sunt afișate.  (pagina 67).

De la pagina 68  pana la 568 se dedica analizarii functionarii organismului, alimentelor, bolilor dupa cum urmeaa pe capitole: pagina 68 – Elementele alimentare pagina.85 – Miracolul digestiei; pagina 95 – Transformare alimentelor; pagina 100-Dieta; pagina 114 – Cereale si legume; pagina 161 -Boli datorita manarii; pagina 197 -Dieta naturala; pagina 239- Inima si sangele; pagina 271- Ce sa facem in caz de accident; pagina 277 – Respiratia; pagina 293- Pericolele din aer –infectii; pagina 318- Piele si ingriirea ei; pagina 328 – Febrele

pagina 338 – Importanta imbracarii; pagina 363- Cum sa fii puteernic- muschii

pagina 388- Creerul si nervii; pagina 490- Ce este boala; pagina 508 – Drogurile, alcool, tutun cafea. Concluzii

Esenta filosofiei lui panteiste este prezentta in paginile 1—60. Dar nicaieri el nu argumenteaza pentru existenta Trinitatii sau face discutii cu privire la cele trei persoane alle dumnezeirii. Ulterior in doua scrisori adreste lui  Butler afirma ca Prezenta lui Dumenzeu in natura , nu este altceva decat prezenta Duhului Sfant. Exista doua scrisori in care Kellogg incearca sa justifice pozitia sa panteista:

„Lamurile” lui Kellog ( scrise ulterior catre Butler)

O scrisoare scrisa de Kellogg pe 21 feb 1904, si adresată lui G.I. Butler, fostul preşedinte al Conferinţei Generale, (nu am putut verifica aceasta sursa – am preluat de pe internet):

„După cât înţeleg eu, dificultatea care este găsită în ‚Templul Viu,’ întreaga chestiune poate fi redusă la întrebarea: Este Duhul Sfânt o persoană?Dumneavoastră spuneţi că nu. Eu am presupus că Biblia afirmă aceasta datorită faptului că pronumele personal ‚el’ este folosit atunci când se vorbeşte despre Duhul Sfânt. Sora White foloseşte pronumele ‚el’ şi a spus în atât de multe cuvinte că Duhul Sfânt este a treia persoană a Dumnezeirii. Cum poate fi Duhul Sfânt a treia persoană şi să nu fie o persoană de loc, este foarte dificil pentru mine să înţeleg.” (Scrisoare de la J. H. Kellogg către G. I. Butler, 28 octombrie 1903).

A II- scrisoare din 21 februarie 1904 (gasiti intrega scrisoare in fisierul alaturat)

„Sunt dispus să renunțe la toate doctrinele îngrozitoare pe care și alții atribuie mie. Sunt dispus să mărturisesc că eu nu sunt un panteist, nici un spiritist și că eu cred că nici unul dintre doctrinele predate de către acești oameni sau prin scrierile panteiste sau spiritiste. N-am mai citit o carte panteist în viața mea. N-am mai citit o carte despre “Noua gândire”, sau ceva de genul ăsta. Oricine care va citi cu atenție “Templul Viu” din prima pagină din dreapta direct până la ultima, și va da chestiunea justă și luarea în considerare consecventă, ar trebui să vedem foarte clar ca nu am  acord, indiferent cu aceste panteiste și spiritiste teorii. […]Mi-e scârbă de panteism la fel de mult ca si tine. M-am străduit în cartea mea să învețe pur și simplu faptul că omul este dependent de Dumnezeu pentru tot, și că, fără puterea divină care lucrează în el Duhul lui Dumnezeu, operând asupra elementelor care compun corpul său, el ar fi praf. Dumnezeu, izvorul tuturor ca, este viața omului; că este, Duhul lui Dumnezeu este viața omului. Veți găsi mai declarație clară a acestui fapt, în prefața “Living Temple”, pe a treia pagină. Am arătat, de asemenea, în mod clar, în prefața “Templul viu” că întreaga mea discuție se referă doar la funcționarea Duhului lui Dumnezeu în organism într-un sens fiziologic. Acum, cei care spun că o din greșeală în aceasta trebuie să prezinte și să prezinte o anumită teorie prin care ei pot explica manifestările minunate ale puterii creatoare și inteligență în interiorul corpului, depășind cu mult inteligența umană și în întregime în afara voinței umane. Am așteptat ca cineva să facă acest lucru. Eu spun, reverențios, că viața umană este dependentă de un moment de îngrijirea lui Dumnezeu; că omul nu este existentă în sine; dar că fiecare om a fost creat de Dumnezeu și întreținut de Dumnezeu, iar atunci când este bolnav vindecat de Dumnezeu. Eu cred ca Spiritul lui Dumnezeu să fie o personalitate, nu. Dar aceasta este doar o chestiune de definiție. Eu cred că Duhul lui Dumnezeu este o personalitate; tu spui, Nu, nu este o personalitate. Acum, singurul motiv pentru care diferim se datoreaza faptului ca suntem diferiti în ideile noastre cu privire la ceea ce, este o personalitate. Ideea ta de personalitate este probabil aceea de aparența unei persoane sau a unei ființe umane. Acest lucru nu este concepția științifică a personalității și care nu este sensul în care folosesc cuvântul. Sau Testul științific pentru personalitate este exercitarea, de voință, voință, scop, fără nici o referire la forma sau material fiind. Atunci când o broască cu capul tăiat se face să sară și să sară în jurul valorii de ciupit pielea lui, fiziologul spune, este dovada de personalitate care se află în măduva spinării de broasca. În același mod, spun eu, când văd o manifestare a inteligenței în copac, în floare, în corpul uman, Acest lucru nu este rezultatul funcționării creierului uman; aici este o dovadă a activității unei personalității, care este independent de om, și care este deasupra omului, care este mai înțelept și mai mare; care are puterea de a, de a crea, puterea de a menține, puterea de a restabili. Eu nu sunt singur în acest mod de a gândi; fiecare om de știință, care este un creștin este obligat să se gândească la fel. Nu se poate studia anatomia și fiziologia corpului uman, fără a fi condus să accepte faptele care sunt, aduse la cunoștință în mod continuu, ca dovadă a puterii unui Dumnezeu mereu prezent. Sora White a luat în mod clar aceeași poziție cu referire la această chestiune pe care l-am luat. O veți găsi, în lucrarea ei mică pentru educație în capitolele “Dumnezeu în natură” și “Știința și Biblia.” Tu totul se va găsi prin “Dorința veacurilor” și “Patriarhi și profeți.” cartea doamnei Henry prezintă aceleași opinii pe care le prezintă în “Living Temple”, doar mult mai accentuat. Pentru a spune aceste lucruri nu sunt adevărate; să-i cheme panteiste și spiritiste și îngrămădească alte titluri pe aceste puncte de vedere de ocară nu se schimba faptele. Eu nu sunt un panteist; Eu nu sunt spiritist. Eu dețin nimic în comun cu învățăturile acestor ism. Eu cred că Biblia, cred în Dumnezeu; Eu cred în Domnul Isus Hristos ca singura speranță de salvare; Cred că toate doctrinele fundamentale al religiei creștine. Eu cred în solia îngerului al treilea; Eu cred că mișcarea de sănătate este o parte a acesteia; și mi-am petrecut toată viața mea de lucru pentru ea, și mă aștept să-mi petrec tot restul vieții mele de lucru pentru ea. În cazul în care oamenii care au lucrat cu ea, și care au predicat uneori și practicat gaura mesajului, și, uneori, doar o parte din ea, au ajuns la punctul în care doresc să mă scuipe afară, bine; ei mă pot împinge afară din masina lor, dar ei nu mă pot despărți de Domnul, pe care o cunosc și pe care o iubesc.

Desi face referire a Ellen White , in scrisoare sunt elemente care indica ca el nu este de acord cu ea. Cititi scrisoare din fisier. Lucrul importanta este ca idee dominanta este filosofia sa panteista pe care el incearca sa o justifice prin prezenta Duhului Sfant.

Pozita lui Ellen White care refuza panteismul lui Kellogg.

Sunt unii care afirma ca negatia Ellenei White, este legata de personalitatea Duhului Sfant, dar aceasta afirmatie este necinstita si incorecta.  In discutie nu este problema Duhului Sfant ci panteismul. Ellen White neaga cu putere doctrina  panteista nu existenta Duhului Sfant. Este suficient sa recitim scrisoare ei unde  afirma:

Idei panteiste cu privire la Dumnezeu în natură sunt elaborate de Lucifer, îngerul căzut. Partea ciudată a problemei este că aceste idei au fost acceptate de atât de mulți, ca adevăr frumos. Dar ceea ce ei cred că este lumină, îi va duce în întuneric dens. […] Va veni timpul când va trebui să vorbesc mult mai clar și să-i avertizez pe frații noștri în tonuri mult mai simple, să nu se lase amăgiți de teoriile false din „Templul Viu.” Mi s-a arătat natura opiniilor seducătoare care le conține, iar lucrurile care au fost amintite iar și iar, nu mai este nevoie să le repet. Se spune că aceste prezentări sunt în armonie cu opiniile prezentate în lucrările sorei White. Cei care fac aceste declarații aduc o mare nedreptate cărților mele. Să țineți minte că declarațiile din cărțile mele pot fi scoase din contextul lor, și puse în așa fel încât să pară că ideile din „Templul Viu” sunt susținute de sora White.

Sunt silită să vorbesc pentru a nega pretenţia că învăţăturile din ‚Templul Viu’ pot fi susţinute de afirmaţii din scrierile mele. Poate că sunt în această carte expresii şi opinii care se găsesc în armonie cu scrierile mele. Şi poate că există în scrierile mele multe declaraţii care, rupte din context şi interpretate potrivit minţii autorului lucrării ‚Templul Viu,’ ar putea părea în armonie cu învăţăturile din această carte. Aceasta poate oferi un sprijin aparent afirmaţiei că sentimentele din ‚Templul Viu’ sunt în armonie cu scrierile mele.Dar Dumnezeu să ferească ca această părere să triumfe.” (Mar. Sp. Seria B, nr. 2, pag. 47,53,54)

In concluzie.

Analizand cartea Templu Viu Kellogg nu argumenteaza in favoare Trinitatii ci dimpotriva prin folosifia sa de fapt el distruge pe Dumnezeu. Ellen White ii scrie: „Tu nu ești, suficient de clar asupra personalității lui Dumnezeu care înseamnă totul pentru noi ca popor. Ai distrus practic . . . pe Dumnezeu  Însuși. “Letter 300 1903. In The Early Elmshaven Years Vol. 5. 1900-1905 de Arthur L. White 1941.

Si redam in concluzie dupa tot opinia lui Ellen White care dupa refuza gandirea panteista a lui Kellogg Ellen White afirma cu putere convingerea ei in existenta celor trei Persoane ale Dumnezeirii:

Noi trebuie să realizăm că dacă facem lucrările lui Hristos, nu ne vom uni cu lumea. Duhul Sfânt ne va da un mesaj clar și distinct pentru lume. Dacă vom intra în strânsă legătură cu Hristos, vom putea duce mai departe lucrarea adevărului prezent pentru acest timp. Noi trebuie să cooperăm ce cele trei mari puteri din ceruri, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, iar aceste puteri vor lucra în noi, făcându-ne împreună lucrători cu Dumnezeu. Dar când un om merge mai departe în mulțumire de sine, atunci vrăjmașul vine la el și îl inspiră, iar el nu știe de ce spirit este condus. Domnul a văzut acest lucru, și m-a instruit că la Conferința Generală de la Oackland, nu ar trebui să am nici o conversație cu tine. Ellen White, Special Testimonies, Series B 07, p. 51.

Lupu C. Benone