Biserica Adventista Romana - Roma

Familia, încotro? – rezumat

Slavomir Rawicz, un ofiter polonez si-a scris propria biografie: Întoarcerea acasă. Arestat de temutul NKVD în Polonia natală, în 1939, deportat în Siberia, nu departe de Iakutsk, fostul ofițer de cavalerie reușește să evadeze din lagăr împreună cu alți șase deținuți. După 12 luni de suferințe și tenacitate, în care au străbătut aproape 6 500 de kilometri prin Siberia, Mongolia, Deșertul Gobi, Tibet si au traversat Himalaya, patru dintre ei reușesc să ajungă în India, realizând poate una dintre cele mai surprinzătoare și mai dramatice călătorii din istorie. …

Familia, ca instituție, se naște în Eden și după ce este prinsă în lagărul răului, călătorește timp de aproape 6000 de ani prin intemperiile vremurilor. Locul celor mai frumoase bucurii sau valea celor mai mari tragedii, familia este terenul în care viața și dragostea au continuat să dea sens viitorului omenirii.

Familia în Sfânta Scriptură

Să încercăm să vedem Biblia din perspectiva familiei! Vom observa că Biblia este o carte a relațiilor și nu doar o carte de doctrine. În familie s-au născut și au fost educați copii ce au fost o mare binecuvântare pentru omenire și au avut contribuții esențiale în dezvoltarea societății umane, și tot în familie s-au născut și s-au format indivizi ce au contribuit la ruinarea umanității.

În general, familia reprezintă cultura și nu neapărat concepția lui Dumnezeu în multe episoade din Vechiul Testament. Trăim într-o cultură diferită de voia lui Dumnezeu! (de ex., sărbătoarea nunții, nuntă după ce căsătoria s-a consumat în fapt, monogamie în serie sau poligamie “consecutivă”, practici imorale, homosexualitatea etc), iar tinerii sau adulții ajung să creadă că acest lucru este normal. Dumnezeu, însă, este foarte categoric: “Nu practicați ceea ce se practică în culturile acestea”. De foarte multe ori învățăturile lui Dumnezeu sunt complet diferite de cultura vremii

Dacă în Vechiul Testament găsim simbolul sfânt al unității din cadrul Trinității, în Noul Testament, întâlnim simbolul sfânt al unirii dintre Hristos și biserica Sa. Noul Testament revoluționează gândirea vremii despre familie, egalitatea fiind dezideratul și idealul pentru toții membrii familiei creștine (Efeseni 5:21 – 6:4). Fiecare membru al familiei are valoare și trebuie iubit și respectat.

Deși s-au încercat diferite definiții pentru ceea ce este familia, trebuie să avem întotdeauna spectrul biblic care să ne ajute la înțelegerea ei. Iată câteva propoziții care ne ajută să vedem un ansamblu mai detaliat al acestei instituții: Familia este (şi trebuie să fie) opera lui Dumnezeu. Familia este o unitate relaţională monogamă şi heterosexuală. Familia este un simbol sfânt (una şi totuşi diferiţi; de aceeaşi natură, și totuși, roluri complementare).

Cartea Genezei ne ajută nu numai să definim cât mai fidel familia, dar ne ajuta sa aprofundam scopurile pe care Dumnezeu le-a urmarit cu această instituție sfântă:

 

     1.   Funcția biologico-reproductivă (1:28)

  1. Funcția psihologică (2:18)
  2. Funcția economică (2:15-17)
    1. Funcția socială (1:28)
    2. Funcția educativă (1:28; 2:15-17; Deut. 6:6-9)

Harul lui Christos, şi nu mai el, poate să facă din această instituţie ceea ce Dumnezeu a desemnat-o să fie:  un agent pentru binecuvântarea şi ridicarea umanităţii (AH 100).     

la rugaciune

Relația dintre soț și soție ar trebuie să fie guvernată de respect și dragoste, iar educația din familie este concentrată asupra valorilor morale pe care copiii ar trebui să și le însușească pentru a dobândi un caracter demn pentru împărăția lui Dumnezeu. Idealul pentru părinți este întotdeauna Tatăl nostru ceresc.

În condițiile date, familia experimentează deseori conflictul. Iar acesta poate fi stins numai prin pocăință, iertare și dragoste. Pacea este darul lui Dumnezeu pentru acele familii care s-au maturizat în experimentarea iubirii cerești.

Schermata 2014-02-12 alle 16.06.15

Pastor George Schiopu