Biserica Adventista Romana - Roma

Info Tineret Adventist

Wilson
„Implicarea condusa de Duhul Sfant in biserica voastra locala si in proiectele pentru comunitate este raspunsul la apatie”
Mii de adventiști de ziua a șaptea din toate cele 50 de state ale Statelor Unite ale Americii și din alte 60 de țări au auzit puternicul apel pentru sfințenie și dăruire în cadrul mesajului central din dimineața Sabatului din 4 ianuarie, în timp ce evenimentul anual „Generation.Youth. Christ.” (GYC, Generație. Tineri. Hristos.) a atins apogeul în Orlando, Florida, la serviciul de închinare participând 6.200 de tineri.
„Ca tineri adventiști de ziua a șaptea aflați în serviciul lui Dumnezeu înaintea oamenilor și a îngerilor, sunteți chemați să proclamați speranța adventistă și nevoia de redeșteptare, pocăință și reformă prin prin puterea Duhului Sfânt”, a declarat pastorul Ted N.C. Wilson, președintele Bisericii Adventiste mondiale, care cu câteva momente înainte fusese numit „președinte al tinerilor adventiști” de președintele în exercițiu, Justin McNeilus. Zâmbind, Wilson a răspuns prin a spune că această distincție „este un titlu chiar bun decât cel de președinte al Conferinței Generale.”
Liderul veteran al bisericii a devenit apoi serios în apelul său pentru evanghelizarea realizată de tinerii Bisericii, mulți dintre aceștia participând la sesiuni de instruire pentru misiune pe parcursul celor patru zile în care s-a desfășurat conferința anuală GYC, și la o zi de misiune în cel de-al cincilea cel mai mare oraș din statul Florida, cu o populație raportată în 2012 de aproape 250.000 de locuitori.
Potrivit oficialilor GYC, 2.800 de persoane s-au implicat în acțiuni de colportaj. Voluntarii au bătut la 22.622 de uși, au distribuit 15.517 pliante, și 2.238 de exemplare ale cărții „Tragedia veacurilor” și s-au rugat împreună cu 2.089 de persoane, înregistrând 216 de cereri pentru studii biblice.
Citând relatarea mărturisirii lui Pavel în fața intelectualilor din Atena pe muntele lui Marte, așa cum e redată în Faptele Apostolilor 17, Wilson a spus că adventiștii de ziua de astăzi de astăzi au în fața lor propriul munte al lui Marte atunci când credința și valorile lor se ciocnesc cu o lume din ce în ce mai seculară. „Peste tot vedem idolatria în floare – atitudini egocentrice seculare și post-moderne care sunt în opoziție cu Cuvântul lui Dumnezeu – atitudini independente centrate pe sine ce trebuie să fie atenuate prin supunere față de Hristos”, a spus el.
Descriind „automulțumirea și apatia spirituală” ca fiind una dintre cele patru probleme majore cu care se confruntă mișcarea adventistă de ziua a șaptea, Wilson i-a îndemnat pe ascultătorii săi să meargă mai departe în a le duce altora mesajul Bisericii ca un antidot.
„Implicarea condusă de Duhul Sfânt în biserica voastră locală și în proiectele pentru comunitate este răspunsul la apatie”, a spus el. „Dacă vreți să fiți vii din punct de vedere spiritual, implicați-vă. Dacă doriți o viață de rugăciune vibrantă, implicați-vă. Dacă doriți să apreciați mai mult Cuvântul lui Dumnezeu, implicați-vă. Dacă doriți să aveți o dragoste mai profundă pentru ceilalți, implicați-vă. Dacă doriți să vedeți suflete câștigate pentru Isus, implicați-vă. Dacă doriți să Îl vedeți pe Isus revenind în curând, implicați-vă. Alăturați-vă sutelor de mii de adventiști de ziua a șaptea – tineri, lideri și membri – din întreaga lume, care sunt implicați în mod activ în îndeplinirea misiunii bisericii”.
Wilson a spus că o altă sursă de îngrijorare este „pericolul dezbinării” în interiorul adventismului: „Dumnezeu le-a dat adventiștilor de ziua a șaptea o organizație a bisericii inspirată chiar de el și acorduri numite politici ale bisericii, care, sub îndrumarea Duhului Sfânt, formează ceea ce ne ține împreună ca familie mondială. Eliminarea sau ignorarea acestor acorduri mutuale violează încredere sacră și creează conflicte inutile”, a spus el.
Dar primele două preocupări ale lui Wilson cu privire la denominațiune se referă atât la identificarea membrilor cu doctrinele adventiste cât și la o creștere a „lumescului” printre credincioși.
„Prea mulți fie nu au recunoscut, fie au uitat apelul divin profetic al lui Dumnezeu oferit acestei biserici. Există o tendință tot mai mare de a minimiza diferențele în raport cu alte culte. O mare parte din această problemă provine din neutralizarea importanței Bibliei în calitate de Cuvânt al lui Dumnezeu”, a declarat Wilson.
Mai târziu, el a adăugat: „Trebuie să îi prezentăm lumii un mesaj de viață și de moarte. Adventiștii de ziua a șaptea s-au ridicat asemenea lui Noe pentru a pregăti lumea pentru orele finale. Sunt absolut convins că, ghidată de Isus și credincioasă moștenirii ei profetice, această mișcare va triumfa.”
Referindu-se în continuare la lumesc, Wilson a spus că neglijarea sfaturilor adventiste tradiționale cu privire la dietă, îmbrăcăminte și comportament, are un cost : „Standardele prețuite odată de adventiști de ziua a șaptea în domeniul dietei, îmbrăcămintei, recreerii, divertismentului și păzirii Sabatului devin foarte repede lucruri ce aparțin trecutului. Atunci când credincioșii folosesc aceleași accesorii ca lumea, se îmbracă ca lumea, iubesc divertismentul lumii, ascultă muzica lumii și sunt captivați de producțiile sale de la Hollywood, spiritualitate autentică se erodează, iar diavolul face incursiuni în suflet”, a spus el.
Wilson a adăugat , „Milioane de oameni din întreaga lume tânjesc după ceva diferit. Ei tânjesc după cu creștinism autentic. Nu vom ajunge niciodată la ei compromițându-ne standardele pentru a coborî la nivelul lor. Noi trebuie „să ridicăm standardul”. Nu este timpul pentru a flirta cu rochia, dieta, distracțiile, și influențele lumești ale diavolului.”
De asemenea, în mesajul său , Wilson a spus: „Tineri, plecați de aici știind că Dumnezeu a chemat Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea ca un popor profetic pentru a fi o mișcare profetică, cu un mesaj și o misiune profetică.”
Deși a menționat progresele în răspândirea mesajului adventist și în creșterea bisericii, Wilson a spus că e preocupat de pierderea unor tineri adulți și a altor membri de-a lungul drumului. El a anunțat că, pentru a menține legătura dintre tinerii adulți adventiști, Departamentul de Tineret al Bisericii mondiale „va numi un director asociat full-time”, pentru slujirea în campusurile din școlile publice, atât pentru adventiștii de ziua a șaptea, cât și pentru tinerii din colegii și universități non-adventiste care sunt interesați de mesaj.
Întrebat ce mesaj vrea să le transmită tinerilor, Wilson a spus: „Implică-te în biserica locală. Fii o parte din ceea ce se întâmplă. Nu te mulțumi să stai din umeri și să stai într-un colț.”
Acesta a încheiat cu o declarație a co-fondatoarei bisericii Ellen G. White: „Slăbită și cu defecte, după cum ar părea, biserica este singurul obiect asupra căruia Dumnezeu Își îndreaptă atenția într-un chip deosebit.” (Faptele Apostolilor, p. 12).

www.adventist.org
www.adventist.it
www.adventist.ro