Biserica Adventista Romana - Roma

La rascruce de drumuri

La_rascruce_de_drumuriHerbDouglass2007

Ce spun cititorii ?
„Herb Douglass a fost cel mai tânăr dintre membrii echipei
editoriale care a publicat Comentariul Biblic Adventist de Ziua a
Șaptea (1953‐1957). Ca atare, el a fost martor ocular al dramei care
înconjura publicarea cărții Întrebări despre doctrină din 1957  şi
conflictul care a urmat în anii ‘60. Reflectând timp de cincizeci de ani
asupra acestor evenimente şi chestiuni, Douglass, acum somitate în
vârstă  a adventismului, îşi împărtăşeşte experienţa personală  şi
perspectiva proprie asupra istoriei  cărții  Întrebări despre doctrină şi
asupra nesfârşitei cercetări pentru găsirea unei teologii adecvate în
legătură  cu umanitatea Mântuitorului. Niciun studiu asupra cărții
Întrebări despre doctrină  nu este complet fără  perspectiva lui
Douglass.”
‐ Jerry Moon, Dr., Profesor Asociat de    Istorie
Bisericească, Seminarul Teologic Adventist de Ziua a
Șaptea, Universitatea Andrews.
„A început ca un proiect propice pentru a răspunde unui critic
al bisericii care scria o carte despre culte, intenţionând să includă şi
adventismul. A sfârşit prin a fi un tratat vast despre doctrina
bisericii. Din nefericire, unele dintre conceptele   publicate în carte
nu fuseseră  niciodată  considerate ca fiind concepte de bază  ale
teologiei adventiste până la acea dată. De fapt, unii cred că Întrebări
despre doctrină a deschis drumuri noi şi a introdus concepte străine
de mesajul  şi de misiunea adventiştilor de ziua a  şaptea, putând
conţine chiar erezii, după cum se afirmă. În orice caz, această carte a
divizat înţelegerea noastră teologică într‐un mod în care puţine cărţi
au făcut‐o. E posibil să  fi semănat, de fapt, seminţele unei
proclamări diluate întâlnită  în prezent atât de des în bisericile
noastre. Este cât se poate de important ca informaţiile primite să
vină  din partea cuiva care s‐a aflat în mijlocul dezbaterilor din
vremea aceea  şi nimeni nu este mai calificat pentru a comunica
aceste informaţii ca Herb Douglass. Cartea de faţă  trebuie să  fie
citită  de orice persoană  interesată  să  înţeleagă  conceptele
concurente aflate la lucru în adventism.”
‐   Thomas J. Mostert, Preşedintele Conferinţei Uniunii
Pacific a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.
„Părinţii mei, acum decedaţi, Ralph şi Jeanne Larson s‐au opus
în mod public cărții Întrebări despre doctrină, fiind de părere că
secţiuni din carte erau 1) incorecte din punct de vedere istoric şi 2)
deplasate din punct de vedere teologic. Profesorii mei de la
Universitatea Loma Linda – Paul Heubach, A. Graham Maxwell, Jack
Provonsha  şi Dalton Baldwin – tratau această  carte cu un dispreţ
tacit pentru aceleaşi motive, deşi reţinerile lor doctrinare variau.
Acum este cât se poate de clar pentru oricine că toţi aveau dreptate
în legătură  cu chestiunile istorice. Juriul încă  dezbate asupra celor
teologice  şi este posibil ca niciodată să  nu se ajungă  la un verdict
unanim. Dar eu prevăd că, în cele din urmă, majoritatea va
concluziona că dreptatea este de partea lor şi în legătură cu această
a doua problemă. În cartea de faţă, de mult necesară, Herbert
Douglass care a fost prezent acolo în acea perioadă, relatează cele
întâmplate. Noi toţi ar trebui să  medităm asupra raportului său
fascinant şi cu un caracter atât de informativ.”
– David Larson, D. Min, Dr., Profesor de Religie  şi
Studii Etice, School of Religion, Universitatea din Loma
Linda.
„În volumul de faţă  doctorul Douglass explică  evenimente
importante din anii ‘50 care au legătură  cu istoria Bisericii
Adventiste de Ziua a  Şaptea. El era prezent acolo când acestea au
avut loc  şi a interacţionat cu conducătorii bisericii implicaţi în
desfăşurarea evenimentelor. Din acest motiv, raportul său detaliat
are o valoare aparte: are autoritatea dată  de posibilitatea de a fi
„martor ocular.” Şi eu am fost acolo, deci pot confirma acurateţea
raportului său.
Anumite circumstanţe expuse de doctorul Douglass sunt
triste pentru că  ele   sugerează  că  divizarea teologică    din ultimii
cincizeci de ani putea fi în mare parte evitată. Dacă  teologul de
frunte din conducerea bisericii ar fi fost invitat să  participe la
dialogul cu evanghelicii, dacă autorii cărții Întrebări despre doctrină
ar fi înţeles mai clar cât de puternică era influenţa calvinistă asupra
teologiei evanghelice, dacă  citatele din Ellen White ar fi fost
prezentate netendențios în apendicele    cărții Întrebări despre
doctrină… dar de ce să speculăm? Astăzi suportăm consecinţele  şi
este important să învăţăm orice lecţie care s‐ar putea desprinde din
ceea ce s‐a întâmplat acum jumătate de secol.
Un lucru e sigur. Evenimentele sunt de neschimbat. Precum
seminţele aruncate într‐un pământ fertil, poate că nu se văd pentru
o vreme, însă  în timp vor încolţi  şi vor ieşi la suprafaţă. O anume
generaţie se va ocupa cu onestitate  şi cu curaj de evenimentele
explicate în cartea de faţă. Dumnezeu să  ajute pe cel care citește
această carte să facă exact acest lucru şi să contribuie la împlinirea
rugăciunii Domnului Hristos «ca toţi să fie una».” (Ioan 17:21).
‐   Kenneth H. Wood, a servit ca pastor, editor, autor și
administrator, iar între 1980 și 2008 a fost președintele
Consiliului de Administrare al Ellen G. White Estate.

Chiar dacă  toate vânturile de învățătură au fost lăsate libere
ca să se abată asupra pământului, Adevărul aflându‐se pe câmpul
de luptă, noi ajungem într‐un mod ruşinos, prin autorizare  şi prin
interzicere, să ne îndoim de puterea sa. Lăsaţi Adevărul şi Minciuna
să lupte: unde s‐a auzit vreodată ca Adevărul să fie înfrânt când vine
vorba de o încleştare deschisă? – John Milton
„Dar ce contează”, spuse Charmides, „de la cine am auzit
aceste lucruri?” „Nu contează  deloc”, am răspuns eu: „pentru că
problema nu stă în cine a spus cuvintele, ci în adevărul sau falsitatea
acestora.” – Socrate  3