Biserica Adventista Romana - Roma

Prezentarea

Departamentul Misiunea pentru Copii există pentru a dezvolta credinţa copiilor, de la naştere până la vârsta de 14 ani, conducându-i la integrarea in biserică. Departamentul acesta caută să ofere o slujire pe mai multe căi, pentru a conduce copiii la Isus şi a-i educa în umblarea lor zilnică cu El şi, în felul acesta, va coopera cu Departamentul Şcolii de Sabat şi alte departamente pentru oferirea unei educaţii religioase copiilor.
Misiunea Departamentului Copii este de a cultiva relaţia iubirii şi slujirii între copii şi Isus. Departamentul caută să-şi împlinească această misiune prin dezvoltarea:
– slujirii orientate spre har, prin care toţi copiii vor experimenta iubirea necondiţionată a lui Isus, vor găsi asigurarea acceptării şi iertării şi I se vor consacra Lui.
– slujirii generale, prin care voluntarii care slujesc şi copiii pentru care ei slujesc vor fi preţuiţi indiferent de rasă, culoare, limbă, sex, vârstă, abilităţi sau circumstanţe socio-economice şi vor fi implicaţi fără nicio discriminare în activităţi.

– conducerii prin slujire, prin care voluntarii sunt împuterniciţi, instruiţi şi echipaţi pentru o slujire efectivă a copiilor.

– slujirii orientate către alţii, prin care copiilor li se dă ocazia să le slujească oamenilor din vecinătatea sau din oraşul lor şi sunt învăţaţi cum să-i abordeze pe alţii acum, dar şi în viitor.

– slujirii cooperative, ceea ce implică lucrarea cu alte entităţi, cum ar fi departamentele Viaţa de familie, Şcoala de Sabat, Lucrare Personală, Tineret, Educaţie, Administrarea creştină a vieţii etc., pentru a atinge obiectivele comune.

– slujirii pentru obţinerea siguranţei prin care bisericile: a) aleg voluntari de o înaltă ţinută spirituală şi cu un bun fundament moral; b) adoptă persoane care să protejeze biserica de neplăceri şi pe copii de abuzurile fizice, emoţionale, sexuale şi spirituale.

– slujirii evanghelistice, prin care, copiilor care nu sunt incluşi în familia bisericii, li se va prezenta iubirea lui Isus, prin programe de abordare a altora cum ar fi: Şcolile Biblice de vacanţă, Şcolile de Sabat pentru copii, Cluburile Biblice ale vecinătăţii şi Orele de povestiri.

Ellen G. White subliniază importanţa lucrării pentru copii atunci când spune:
„Nu se poate evidenţia destul importanţa educării de timpuriu a copiilor. Lecţiile pe care copilul le învaţă în timpul primilor şapte ani au mai mult de-a face cu formarea caracterului decât tot ceea ce învaţă în anii următori”. (Îndrumarea copilului, pag. 193)

„Este de asemenea adevărat că cei mai receptivi faţă de învăţăturile Evangheliei sunt copiii; inimile lor sunt deschise faţă de influenţele divine şi puternice pentru a reţine învăţăturile primite. Copiii mici pot fi creştini, având o experienţă în conformitate cu vârsta lor. Ei trebuie să fie educaţi în lucrurile spirituale, iar părinţii trebuie să le creeze orice posibilitate pentru a-şi forma caractere asemănătoare caracterului lui Isus Hristos.” (Hristos, Lumina lumii, pag. 515)

„Copiii de opt, zece sau doisprezece ani sunt destul de mari pentru a li se prezenta subiectul religiei personale. Nu învăţaţi pe copiii voştri folosind referiri la oarecare perioadă viitoare în care ei vor fi destul de mari pentru a se pocăi şi pentru a crede adevărul. Dacă sunt instruiţi în mod cuvenit, copii foarte mici pot să aibă perspective corecte cu privire la starea lor de păcătoşenie şi cu privire la calea mântuirii prin Hristos.” (Mărturii, vol. 1, pag. 400)

„Când le‑a spus ucenicilor să nu‑i împiedice pe copii să vină la El, Isus se adresa ucenicilor din toate veacurile: slujbaşilor bisericii, predicatorilor, îngrijitorilor şi tuturor creştinilor. Isus îi atrage pe copii la Sine şi ne îndeamnă: ’Lăsaţi‑i să vină’, ca şi cum ar zice: ei ar veni, dacă nu i‑aţi împiedica voi.” (Hristos, Lumina lumii, pag. 517)