Biserica Adventista Romana - Roma

Rugaciunea

ruga 44

Comuniunea cu Dumnezeu ne va înnobila caracterul și viața. Oamenii vor ști despre noi, așa cum au știut despre primii ucenici că au fost cu Isus. Aceasta va acorda lucrătorului o putere pe care nimic altceva n-o poate da. El nu trebuie să-și permită să fie lipsit de această putere. Viața noastră trebuie să fie marcată de o dublă preocupare — o viață de meditație și o viață de acțiune, rugăciune tăcută și slujire sârguincioasă. — The Ministry of Healing, 512 (1905).
Rugăciune și străduință, străduință și rugăciune, acestea vor constitui preocuparea vieții noastre. Trebuie să vă rugați ca și cum rezultatul și slava I s-ar datora în întregime lui Dumnezeu și să lucrați ca și cum ar fi în totalitate datoria voastră. — Testimonies for the Church 4:538 (1881)