Biserica Adventista Romana - Roma

Școala de Sabat copii secțiunea Juniorii

Acest trimestru avem ca studiu  la Școala de Sabat “ÎMPĂRĂȚII ANTAGONICE ”  .

     Acest studiu este  subîmpărțit in 13 lecții  in care copii dispun de materiale puse la dispoziție de Departamentul Școlii de Sabat copii pentu activitățile  la care participă cu toții, frecventează un număr mare de copii această secțiune  “Juniorii ” la care se mai adaugă si oaspeți sau prieteni ai copiilor ,iar numarul ajung adeseori in jur de 20,chiar 22 de copii prezenți, acest trimestru  ca instructori sunt : Gabriela -Elena Gug și tânărul  Paul-Beniamin Gug cu un sprijin devotat in muzică  pentru a ajuta copii la învățarea  noilor cântări   care copii le folosesc  atât la Școala de  cât si in programele spirituale care le fac pe trimestru .

  Multe sunt activitățile  la care participă  copii de la Școala de Sabat  JUNIORI, ca de exemplul  : Serate  pe teme biblice, programe de beneficiență, serate de prietenie si cunoaștere intre ei, exprimarea  și cunoașterea  bibliei mai bine ,concursuri  programe spirituale și muzicale , mic dejun împreună, cât si serate de “pizza” si  jocuri biblice și multe alte surprize pe care le împart unii cu alții ,   și  chiar și  părinți  participă  intr-un numar mare la aceste întâlniri  și dorința este  de a invita și alți  copii  in a face de cunoscut pe Domnul Isus si Cuvantul Său.  Deci putem spune că atât timpul lecțiunii cât  și  timpul de împărtășire  sunt ca doua “funii impletite ” merg bine  împreună și  sunt de mare folos la nevoie .  

Câteva  fotografii  din activitățile  copiilor de la Școala de Sabat JUNIORI