Biserica Adventista Romana - Roma

“VENITI LA MINE” NE SPUNE ISUS

Noi nu suntem vrednici de iubirea lui Dumnezeu, dar Hristos, siguranţa noastră, este vrednic, este cu totul în stare să-i mântuiască pe toţi aceia care vin la El. Oricare ar fi fost starea din trecut, oricât de descurajatoare ar fi situaţiile tale, dacă vei veni la Isus aşa cum eşti, slab, fără speranţă şi descurajat, milostivul nostru Mântuitor te va întâmpina încă de departe, te va cuprinde în braţele Sale iubitoare şi te va îmbrăca cu mantia neprihănirii Lui. El ne prezintă tatălui îmbrăcaţi în veşmântul alb al propriului Său caracter şi mijloceşte înaintea lui Dumnezeu în favoarea noastră, zicând: „Eu am luat locul păcătosului. Nu privi la acest fiu încăpăţânat, ci priveşte la Mine“. Dacă Satana încearcă să vorbească tare împotriva sufletelor noastre, acuzându-ne de păcat şi pretinzându-ne ca pradă a sa, sângele lui Hristos mijloceşte cu o şi mai mare putere. (E.W.- Cugetari…. )